vv_03.jpg
Etažiranje
Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) povezivanjem s odgovarajućim suvlasničkim (idealnim) dijelom nekretnine.
 
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 141/06) je dodatno određeno da se vlasništvo posebnog dijela uspostavlja upisom u zemljišnu knjigu, kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom određene nekretnine.

Za nesmetani promet nekretnina potreban je upis u zemljišnoj knjizi pa etažiranje postaje neophodno.   Posebne dijelove mogu činiti:

 •
stanovi
 •
poslovni prostori
 •
garaže
 •
parkirna mjesta
 •
kućni vrtovi
 •
kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (spremišta u podrumu ili tavanu, terase, kućni vrtovi i dr.

 

 Preduvjeti za etažiranje:

suglasnost svih suvlasnika / stanara
 •
legalizirana gradnja, dogradnja ili nadogradnja ili gradnja prije 15.02.1968.
(dokaz: građevna dozvola i projekt koji čini  sastavni dio dozvole ili potvrda katastra da je starija od 1968. god.).
  •usklađenost podataka u katastru i zemljišnoj knjizi.Cjelokupni postupak etažiranja uključuje:

 • odvjetničke usluge (ugovor razvrgnuća suvlasničke zajednice i uspostavljanje vlasništva posebnih dijelova nekretnine – etažnog vlasništva, podnošenje prijedloga za uknjižbu i ishođenje uknjižbe posebnih dijelova),
 •
usluge vještaka za graditeljstvo i
 •
eventualno usluge ovlaštenog geodeta (ukoliko je potrebno uskladiti podatke u katastru i zemljišnoj knjizi).

 

 U postupku izrade elaborata etažiranja usluge vještaka za graditeljstvo sastoje se od:

 • snimanja i mjerenja svih prostora predmetne zgrade
 •
izrade nacrta svih tlocrta zgrada i izračun površina svih posebnih i zajedničkih prostora
 •
izračuna površina iz izrađenih nacrta
  •izračun međusobnih omjera posebnih dijelova
  •izrada elaborata sudskog vještaka: diobe – etažiranja nekretnine na posebne dijelove zgrade kao etažne realne i samostalne dijelove, s prijedlogom teksta potvrde
  •ishođenje potvrde na planu etažiranja.

 

Visina usluge provedbe postupka etažiranja ovisi o vrsti zgrade, broju posebnih dijelova, veličini, složenosti i drugih faktora.

 

 
Sljedeća »